Skip to content
Home » נסיעות ותיירות

נסיעות ותיירות

למה חשוב לעשות תרגום להסכם ממון לאזרח שלא דובר את השפה

מטרת החוק בקליפורניה היא להבטיח שלאזרחי קליפורניה הדוברים שפה שאינה אנגלית תהיה הזדמנות סבירה לקרוא תרגום בשפה זרה של כל הצעת חוזה שנוהלה בעיקר בשפה… Read More »למה חשוב לעשות תרגום להסכם ממון לאזרח שלא דובר את השפה

דילוג לתוכן