Skip to content

למה חשוב לעשות תרגום להסכם ממון לאזרח שלא דובר את השפה

מטרת החוק בקליפורניה היא להבטיח שלאזרחי קליפורניה הדוברים שפה שאינה אנגלית תהיה הזדמנות סבירה לקרוא תרגום בשפה זרה של כל הצעת חוזה שנוהלה בעיקר בשפה… Read More »למה חשוב לעשות תרגום להסכם ממון לאזרח שלא דובר את השפה

נוטריון בישראל

נוטריון ישראלי המתמחה באישור חתימות נוטריוני, ייפויי כח, תצהירים, אישורים נוטריוניים לתרגומים ואישורים, אפוסטיל ועוד תהליכים נוטריונים רבים. נוטריון ישראלי יכול, בין היתר, לאשר חתימות,… Read More »נוטריון בישראל

דילוג לתוכן